Mrtví bez porušení rozkladem


Nejsou nijak balzamovaní, nijak chráněni před vlivy prostředí - a přesto odolávají rozkladu. Je to nepopiratelná, objektivně reálná a snadno ověřitelná skutečnost, která se zcela vymyká biologické zkušenosti. Takto uchovaná těla se začala objevovat již v prvních stoletích po Kristu. Zůstanou bez kazu bez ohledu na způsob pohřbu, zpoždění při pohřbu, teplotě, vlhkosti, nevhodném zacházení, častém přenosu, některé byly pokryty nějakým rozkládajícím se činitelem (vápno), nebo byly v blízkosti jiných rozkládajících se mrtvol. Nemohou být vysvětleny vědou a rozumem. Z mnoha názorů vybírám tento. Pouze malý počet oddaných katolíků dostalo dar neporušitelnosti. Vypadá to, že někteří svatí byli speciálně vybráni pro tento zázračný úkaz tak, aby pomohli potvrdit významné události spojené s nimi. Například nadpřirozené zachování Jacinta Marto pomáhá potvrdit pravost zázraku ve Fatimě. Neporušený stav Bernadette Soubirous dává víru ve spolehlivost zázraku v Lurdech. Neporušitelnost Marie Agredy dává spolehlivost jejímu odhalení které napsala v knize "Mystické město Boží". Svatá Markéta Marie Alacoque odhalení o oddanosti k posvátnému srdci Ježíšovu, je ji také daná důvěra spolu s Catherine Laboure ve zjevení svaté Panny Marie a svatého papeže Pia X. v boji proti modernismu.

Fotogalerie 20 nerozpadajících se těl svatých zesnulých

Padre PIO (přejít do sekce)

Markéta Marie Alacoque (přejít do sekce)

Bernadetta Soubirous (přejít do sekce)

Catherine Labouré (přejít do sekce)