Stařičké knihy


Zde jsou všechny knihy hezky pohromadě. Nejsou zde za účelem dalšího hromadného šíření, jedná se pouze o kopie pro soukromé studijní účely.


Pokud máte zájem, tak mi napište na E-mail: radek [tečka/dot] chloupek [zavináč/at] seznam [tečka/dot] cz


Rudolf Schikora - ČTENÍ ZE ŽIVOTŮ SVATÝCH

Je to vydání z roku 1947 a má 824 stran


Anonce ke knize (od básníka a historika umění PhDr. Jiřího Kuběny)


P. Sutter - SATAN V ILLFURTU ( případ ďábelské posedlosti dvou hochů v nedávné době )

Je to vydání z roku 1931

Obsah knihy (klikni zde)


Josef Miklík - SATAN NA SVATÉ HOŘE ( uzdravení posedlé JULIANY STEIMLOVÉ na SV. HOŘE r. 1881 )

Je to vydání z roku 1932

Obsah knihy (klikni zde)

Kronus - CTIHODNÝ NUNZIO SULPRIZIO ( kovářský učeň, životopisný obraz )

Je to vydání z roku 1909 a má 59 stran


F. Tomášek - KATECHISMUS KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ

Je to vydání z roku 1955 a má 150 stran


Richard Špaček - O MŠI SVATÉ

Je to vydání z roku 1899 a má 119 stran
Jakub Deml - DEKRET APOŠTOLSKÉ STOLICE ŘÍMSKÉ O ČASTÉM A DENNÍM SV. PŘIJÍMÁNÍ

Je to vydání z roku 1908 a má 16 stran
Pius X. - O UČENÍ MODERNISTŮ

Je to vydání z roku 1911 a má 193 stranPius X. - PRAVIDLA LIDOVÉ ČINNOSTI KŘESŤANSKÉ

Je to vydání z roku 1911 a má 15 stran

SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ. - ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KATOLICKÉHO VYCHOVÁNÍ

Je to vydání z roku 1878
Jiří Karásek - LEGENDA O CTIH. MARII ELEKTĚ Z JEŽÍŠE

Je to vydání z roku 1922 a má 93 stran
K. M. Katarin - KRISTUS A BOJ O DUŠE

Je to vydání z roku 1947 a má 338 stran


Robert Mader - BUĎ --- ANEBO!

Je to vydání z roku 1930 a má 85 stran


Josef Miklík - ŽIVOT BL. PANNY MARIE

Je to vydání z roku 1928 a má 224 stran

Čermák - SVATÝ NORBERT, ARCIBISKUP MAGDEBURSKÝ, PATRIARCHA A ZAKLADATEL ŘÁDU PREMONSTRÁTSKÉHO, PATRON ČESKÝ

Je to vydání z roku 1877 a má 86 stran
Krásl, Ježek - SV. VOJTĚCH, DRUHÝ BISKUP PRAŽSKÝ, JEHO KLÁŠTER I ÚCTA U LIDU

Je to vydání z roku 1898 a má 795 stran

Křišťan - ŽIVOT A UMUČENÍ SVATÉHO VÁCLAVA A BÁBY JEHO SVATÉ LUDMILY

Je to vydání z roku 1921 a má 72 stran
RUDOLF COL - NOVÝ ZÁKON

Je to vydání z roku 1945 a má 442 stran
Hejčl - BIBLE ČESKÁ (díl prvý) KNIHY STARÉHO ZÁKONA (svazek I.)

Je to vydání z roku 1930 a má 562 stranHejčl - BIBLE ČESKÁ (díl druhý) KNIHY STARÉHO ZÁKONA (svazek I.)

Je to vydání z roku 1935 a má 1116 stran


Hejčl - BIBLE ČESKÁ (díl třetí) KNIHY STARÉHO ZÁKONA

Je to vydání z roku 1940 a má 1552 stran


Sýkora - BIBLE ČESKÁ (díl druhý) KNIHY NOVÉHO ZÁKONA (svazek I.)

Je to vydání z roku 1922 a má 359 stranSýkora - BIBLE ČESKÁ (díl druhý) KNIHY NOVÉHO ZÁKONA (SVAZEK II. LISTY APOŠTOLSKÉ A ZJEVENÍ SV. JANA)

Je to vydání z roku 1923 a má 359 stran


F. Ekert - POSVÁTNÁ MÍSTA KRÁL. HL. MĚSTA PRAHY ( Svazek I. )

Je to vydání z roku 1883 a má 479 stranF. Ekert - POSVÁTNÁ MÍSTA KRÁL. HL. MĚSTA PRAHY ( Svazek II. )

Je to vydání z roku 1884 a má 539 stran
Podlaha - POSVÁTNÁ MÍSTA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO ( ARCIDIECESE PRAŽSKÁ Díl I. Vikariáty: Českobrodský, Černokostelecký, Mnichovický a Prosecký )

Je to vydání z roku 1907 a má 319 stran
Podlaha - POSVÁTNÁ MÍSTA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO ( ARCIDIECESE PRAŽSKÁ Díl II. Vikariáty: Berounský, Bystřický a Plzeňský )

Je to vydání z roku 1908 a má 373 stran


Podlaha - POSVÁTNÁ MÍSTA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO ( ARCIDIECESE PRAŽSKÁ Díl III. Vikariáty: Kralovický, Vlašimský a Zbraslavský )

Je to vydání z roku 1909 a má 363 stran


Podlaha - POSVÁTNÁ MÍSTA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO ( ARCIDIECESE PRAŽSKÁ Díl IV. Vikariáty: Kolínský a Rokycanský )

Je to vydání z roku 1910 a má 319 stran


Podlaha - POSVÁTNÁ MÍSTA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO ( ARCIDIECESE PRAŽSKÁ Díl V. Vikariáty: Libocký )

Je to vydání z roku 1911 a má 172 stran


Podlaha - POSVÁTNÁ MÍSTA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO ( ARCIDIECESE PRAŽSKÁ Díl VI. Vikariáty: Sedlčanský a Votický )

Je to vydání z roku 1912 a má 227 stran


Podlaha - POSVÁTNÁ MÍSTA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO ( ARCIDIECESE PRAŽSKÁ Díl VII. Vikariáty: Slanský )

Je to vydání z roku 1913 a má 350 stran


SVATÉHO OTCE A UČITELE CÍRKVE AURELIA AUGUSTINA VYZNÁNÍ

Je to vydání z roku 1926 a má 525 stranNOVÝ ZÁKON PÁNA A SPASITELE NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA

Je to vydání z roku 1872 a má 482 stran
Procházka - ŽIVOT BL. JANA SARKANDRA MUČ.

Je to vydání z roku 1861 a má 1150 stran
Foerster - VĚČNÉ SVĚTLO

Je to vydání z roku 1936 a má 77 stran

VELIKÝ KATECHISMUS KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ

Je to vydání z roku 1898 a má 216 stran


A. Stříž - ŘÍMSKÝ MISÁL

Je to vydání z roku 1945 a má 47 stran
Alexander Spesz - SVIATOSTI

Je to vydání z roku 1951 a má 339 stranMartin z Kochemu - VÝKLAD MŠE SVATÉ

Je to vydání z roku 1933 a má 444 stran
A. Podlaha - KATOLICKÁ LITURGIKA ( UČEBNÁ KNIHA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY )

Je to vydání z roku 1930 a má 180 stranAdolf Patera - ŽALTÁŘ KLEMENTINSKÝ

Je to vydání z roku 1890 a má 357 stran. Kniha je psána staročeským pravopisným systémem. Pokud nejste odborníci, koukněte na webovou stránku http://vokabular.ujc.cas.cz/informace.aspx?t=MSS_Dodatek&o=slovniky - kde univ. prof. dr. Václav Křístek, CSc. vysvětluje, jak tento jazyk správně číst. Rukopis tzv. Klementinského žaltáře (rkp. byl psán v druhé čtvrtině 14. stol., cituji podle Paterova vydání z r. 1890).
Adolf Patera - ŽALTÁŘ PODĚBRADSKÝ

Je to vydání z roku 1899 a má 217 stran. Kniha je psána staročeským pravopisným systémem. Pokud nejste odborníci, koukněte na webovou stránku http://vokabular.ujc.cas.cz/informace.aspx?t=MSS_Dodatek&o=slovniky - kde univ. prof. dr. Václav Křístek, CSc. vysvětluje, jak tento jazyk správně číst. Rukopis byl napsán v roce 1396.


Jan Gebauer - ŽALTÁŘ WITTENBERSKÝ

Je to vydání z roku 1880 a má 274 stran. Vznik překladu, určeného k účelům soukromým, ne liturgickým, je kladen do doby brzy po r. 1300 (kde však na vnitřní straně první desky napsáno jest .....asi XVII stol.) Kniha je psána staročeským pravopisným systémem. Pokud nejste odborníci, koukněte na webovou stránku http://vokabular.ujc.cas.cz/informace.aspx?t=MSS_Dodatek&o=slovniky - kde univ. prof. dr. Václav Křístek, CSc. vysvětluje, jak tento jazyk správně číst.Václav Kubíček - BIBLICKÉ DĚJINY

Je to vydání z roku 1952 a má 220 stran


Arnošt Denis - ČECHY PO BÍLÉ HOŘE ( VÍTĚZSTVÍ CÍRKVE )

Je to vydání z roku 1904 a má 633 stran


Jan Sedlák - M. JAN HUS

Je to vydání z roku 1915


J. Ježek - ZÁSLUHY DUCHOVENSTVA O ŘEČ A LITERATURU ČESKOU

Je to vydání z roku 1880 a má 206 stran


A. Podlaha - DOPISY REFORMAČNÍ KOMISSE V ČECHÁCH Z LET 1627 - 1629

Je to vydání z roku 1908 a má 267


KNĚŽÍ KATOLIČTÍ O PÍSEMNICTVÍ NOVOČESKÉ ZASLOUŽILI

Je to vydání z roku 1890 a má 232 stran


J. Ježek - POČÁTKY KŘESŤANSTVÍ MEZI SLOVANY

Je to vydání z roku 1879


V. Jasmín - CYPRIAN LELEK ( NEJPŘEDNĚJŠÍ KNĚZ-BUDITEL-UČITEL A ZASTÁNCE MORAVCU )

Je to vydání z roku 1922 a má 34 stran


Sáva Chilandarec - KNIHA O SVATÉ HOŘE ATHONSKÉ

Je to vydání z roku 1911 a má 376 stran


Jana Hasišteinského z Lobkovic - PUTOVÁNÍ K SVATÉMU HROBU

Je to vydání z roku 1902 a má 119 stran


Fr. Grivec - BYZANTSKÉ POJÍMÁNÍ CÍRKEVNÍHO PRVENSTVÍ A JEDNOTY

Je to vydání z roku 1922 a má 157 stran


F. X. Novák - POHLEDY DO ŽIVOTA BOHOSLOVCU A KNĚŽÍ

Je to vydání z roku 1902 a má 119 stran

F. Žák - SOUSTAVNÁ KATOLICKÁ VĚROUKA PRO LID

Je to vydání z roku 1915 a má 566 stran. Tento titul se skládá ze 4. knih. A to: I. O PRAVÉ VÍŘE ; II. O CÍRKVI ; III. O PODÁNÍ A PÍSMĚ ; IV. O BOHU JEDNOM V TROJICI


F. Spirago - KATOLICKÝ LIDOVÝ KATECHISMUS ( Část I. Věrouka )

Je to vydání z roku 1903 a má 265 stran


F. Spirago - KATOLICKÝ LIDOVÝ KATECHISMUS ( Část II. Mravouka )

Je to vydání z roku 1904 a má 299 stran

F. Spirago - KATOLICKÝ LIDOVÝ KATECHISMUS ( Část III. O prostředcích milosti )

Je to vydání z roku 1904 a má 224 stran


Theophile Delaporte - KATOLÍCI MOROVÍ

Je to vydání z roku 1932 a má 70 stran

L. Petráš - MRAVOUKA ( UČEBNICA KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVA PRE VYŠŠIE TRIEDY STREDNÝCH ŠKOL )

Je to vydání z roku 1948 a má 157 stranAntonín Podlaha - VELIKÝ KATECHISMUS KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ ( Vydání obrázkové )

Je to vydání z roku 1933 a má 244 stranAntonín Podlaha - VÝKLAD VELIKÉHO KATECHISMU KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ

Je to vydání z roku 1900 a má 625 stran


J. Novák - KŘESŤANSKÁ CVIČENÍ NEBO VÝKLAD VELKÉHO KATECHISMU PRO DOSPĚLÉ VĚŘÍCÍ

Je to vydání z roku 1905 a má 492 stran
Ján Popluhár - V SLUŽBE NAJVYŠŠIEHO PÁNA ( Život svatého Bernardína Realino, vyznavača zo Spoločnosti Ježišovej )

Je to vydání z roku 1948 a má 59 stran


Josef Pospíšil - CO JEST CÍRKEV ?

Je to vydání z roku 1925 a má 571 stran
R. M. DACÍK - CESTA APOŠTOLSKÉ SVATOSTI

Je to vydání z roku 1940 a má 243 stran


R. M. DACÍK - MRAVOUKA

Je to vydání z roku 1946 a má 419 stran

R. M. DACÍK - PRAMENY DUCHOVNÍHO ŽIVOTA (přehled theologie asketické a mystické)

Je to vydání z roku 1947 a má 557 stran


Eduard Winter - TISÍC LET DUCHOVNÍHO ZÁPASU

Je to vydání z roku 1940 a má 301 stran


Antonín Puchmajer - SVÁTEČNÍ KÁZÁNÍ OD ANTONÍNA PUCHMAJERA FARÁŘE RADNICKÉHO

Je to vydání z roku 1826 a má 201 stran


F. Krásl - SV. PROKOP ( JEHO KLÁŠTER A PAMÁTKA U LIDU )

Je to vydání z roku 1895 a má 626 stran


F. Krásl - ARNOŠT HRABĚ HARRACH, KARDINÁL SV. CÍRKVE ŘÍMSKÉ A KNÍŽE ARCIBISKUP PRAŽSKÝ ( HISTORICKO-KRITICKÉ VYPSÁNÍ NÁBOŽENSKÝCH POMĚRŮ V ČECHÁCH OD ROKU 1623 - 1667 )

Je to vydání z roku 1886 a má 661 stran
A. Žák - LISTY OLDŘICHA, PROBOŠTA STEINFELDSKÉHO, DO ČECH A NA MORAVU ZASLANÉ

Je to vydání z roku 1900 a má 49 stran


V druhé části knihy je titul: F. Mareš - ČESKÁ "ARS DICTANDI" ( PROKOPA PÍSAŘE NOVOMĚSTSKÉHO ) a má 42 stran
F. Žilka - CYRILL A METHODĚJ ( studie historická a časová )

Je to vydání z roku 1906 a má 40 stran


J. J. Solař - DĚJEPIS HRADCE KRÁLOVÉ n. LABEM (biskupství hradeckého)

Je to vydání z roku 1870 a má 680 stran

K. Konrád - DĚJINY POSVÁTNÉHO ZPĚVU STAROČESKÉHO ( OD XV. VĚKU DO ZRUŠENÍ LITERÁTSKÝCH BRATRSTEV )

Je to vydání z roku 1893 a má 502 stran

J. Samsour - OBRAZY Z DĚJIN CÍRKVE KATOLICKÉ ( CÍRKEV A VZDĚLANOST VE STŘEDOVĚKU , GALILEO GALILEI A JEHO ODSOUZENÍ )

Je to vydání z roku 1910 a má 112 stran
A. Skočdopole - PRVNÍ KATECHISMUS NÁBOŽENSTVÍ KATOLICKÉHO

Je to vydání z roku 1890 a má 60 stranA. Skočdopole - DRUHÝ KATECHISMUS NÁBOŽENSTVÍ KATOLICKÉHO

Je to vydání z roku 1889 a má 160 stran


J. Šimek - KATOLICKÁ MRAVOUKA PRO VYŠŠÍ TŘÍDY ŠKOL STŘEDNÍCH

Je to vydání z roku 1913 a má 115 stranA. Vřešťál - KATOLICKÁ MRAVOUKA DÍL I. POVŠECHNÝ

Je to vydání z roku 1909 a má 296 stranA. Vřešťál - KATOLICKÁ MRAVOUKA DÍL II. PODROBNÝ ČÁST PRVNÍ

Je to vydání z roku 1912 a má 447 stran


A. Vřešťál - KATOLICKÁ MRAVOUKA DÍL II. PODROBNÝ ČÁST DRUHÁ

Je to vydání z roku 1916 a má 611 stran


J. Pospíšil - KATOLICKÁ VĚROUKA DÍL I. ( O BOHU JEDNOM PODLE PŘIROZENOSTI )

Je to vydání z roku 1923 a má 530 stranJ. Pospíšil - KATOLICKÁ VĚROUKA DÍL II. ( O BOHU TROJJEDINÉM PODLE OSOBNOSTI )

Je to vydání z roku 1924 a má 282 stran
J. Pospíšil - KATOLICKÁ VĚROUKA DÍL III. ( O BOHU STVOŘITELI )

Je to vydání z roku 1923 a má 725 stran
J. Pospíšil - KATOLICKÁ VĚROUKA DÍL IV. a) SVAZEK 9. ( O BOHU VTĚLENÉM )

Je to vydání z roku 1922 a má 774 stranJ. Pospíšil - KATOLICKÁ VĚROUKA DÍL IV. b) SVAZEK 10. ( O BOHU VTĚLENÉM )

Je to vydání z roku 1922 a má 778 stran
J. Panholzer - MALÁ DĚJEPRAVA BIBLICKÁ STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA

Je to vydání z roku 1928 a má 80 stran


MALÝ KATECHISMUS S OTÁZKAMI A ODPOVĚDMI PRO OBECNÉ ŠKOLY

Je to vydání z roku 1865 a má 36 stran


R. Špaček - KATOLICKÁ VĚROUKA DÍL I.

Je to vydání z roku 1926 a má 212 stran


R. Špaček - KATOLICKÁ VĚROUKA DÍL II.

Je to vydání z roku 1930 a má 315 stran


R. Špaček - KATOLICKÁ VĚROUKA DÍL III.

Je to vydání z roku 1922 a má 526 stran


F. Sušil - ZJEVENÍ SV. JANA APOŠTOLA

Je to vydání z roku 1872 a má 505 stran


A. Lenz - MARIOLOGIE ČILI UČENÍ CÍRKVE KATOLICKÉ A V CÍRKVI CHOVANÉ O MATCE BOŽÍ

Je to vydání z roku 1879 a má 272 stran


F. Sušil - PÍSMO SVATÉ NOVÉHO ZÁKONA

Je to vydání z roku 1872 a má 335 stranČ. Tomíško - DĚTSKÝM DUŠÍM ( Promluvy pro katolické dětské besídky a junácké oddíly )

Je to vydání z roku 1946 a má 418 stran
F. Tomášek - MLADÁ DÍVKA SE DÍVÁ DO ŽIVOTA ( Pro dospělé dívky )

Je to vydání z roku 1945 a má 92 stran
Hulakovský - UČEBNÁ KNIHA KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ ( pro prvou třídu škol středních, pro měšťanské a vyšší dívčí školy )

Je to vydání z roku 1879 a má 117 stran

KATECHISMUS Z NAŘÍZENÍ SNĚMU TRIDENTSKÉHO K PASTÝŘŮM DUCHOVNÍM A Z ROZKAZU PIA V. PAPEŽE ŘÍMSKÉHO NA SVĚTLO VYDANÝ

Je to vydání z roku 1867 a má 602 stran


J. Hronek - JÁDRO KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ ( Výklad katolického náboženství pro národní školy )

Je to vydání z roku 1945 a má 77 stran
F. Neubauer - CESTIČKA DO NEBE ( Modlitby k svaté zpovědi a svatému přijímání pro děti )

Je to vydání z roku 1947 a má 74 stranJ. Hronek - NA KLÍNĚ MATEŘSKÉM ( Kapitoly o výchově dítěte v raném dětství )

Je to vydání z roku 1946 a má 85 stran

KATECHISMUS ČILI VÝKLAD KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ PRO NÁRODNÍ ŠKOLY

Je to vydání z roku 1876 a má 150 stran

KLENOT KŘESŤANSKÝCH DÍVEK

Je to vydání z roku 1946 a má 32 stran


M. Madačov - ZBLÍZKA A ZĎALEKA ( Rozprávky o deťoch, ktoré milovaly Pána Ježíša )

Je to vydání z roku 1945 a má 221 stran

MALÝ KATECHIZMUS PRE KATOLICKÉ DIETKY S ODOBRENÍM CIRKEVNEJ VRCHNOSTI

Je to vydání z roku 1934 a má 139 stran


I. Olbracht - BIBLICKÉ PŘÍBĚHY ( STARÝ ZÁKON PRO MLÁDEŽ )

Je to vydání z roku 1958 které ilustroval Gustav Doré

Pius XI. - O KŘESŤANSKÉ VÝCHOVĚ MLÁDEŽE

Je to vydání z roku 1947 a má 53 stranVolf, Jedlička - PŘÍPRAVA ŠKOLNÍCH DÍTEK K PRVNÍ SVATÉ ZPOVĚDI A K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ

Je to vydání z roku 1947 a má 31 stran

P. Baudyš - ŘÍMSKÝ MISSÁL ČILI MEŠNÍ KNIHA CÍRKVE SVATÉ

Je to vydání z roku 1891 a má 224 stranJ. Doležel - PROSTŘEDNÍ BIBLICKÁ DĚJEPRAVA PRO KATOLICKÉ ŠKOLY OBECNÉ

Je to vydání z roku 1910 a má 160 stran

F. Hakl - LITURGIKA O POSVÁTNÝCH DOBÁCH SVATÉ KATOLICKÉ CÍRKVE, ČILI SLAVNOSTNÍ KRUH V ROCE CÍRKEVNÍM

Je to vydání z roku 1895 a má 855 stran

F. Chlum - CYRILLSKÁ ŠKOLA ZPĚVU

Je to vydání z roku 1908 a má 126 stran
D. Orel - THEORETICKO-PRAKTICKÁ RUKOVĚŤ CHORÁLU ŘÍMSKÉHO ( pro bohoslovecké a učitelské ústavy, pro kněží, ředitele kůru, varhaníky a přátele círk. zpěvu )

Je to vydání z roku 1899 a má 236 stran

E. Vejvodová - PROBLÉM KOEDUKACE

Je to vydání z roku 1937 a má 63 stranF. Sušil - MORAVSKÉ NÁRODNÍ PÍSNĚ S NÁPĚVY DO TEXTU VŘADĚNÝMI

Je to vydání z roku 1860 a má 800 stran
F. Sušil - MORAVSKÉ NÁRODNÍ HRY A OBYČEJE S NÁPĚVY

Kniha má 110 stran

F. Sušil - SKUTKY APOŠTOLSKÉ

Je to vydání z roku 1869 a má 295 stran
O. Tauber - UČEBNICE NAŠICH ŠKOL VE SVĚTLE PRAVDY

Je to vydání z roku 1925 a má 105 stran


F. Sušil - LISTOVÉ SV. PAVLA APOŠTOLA ( Díl I. )

Je to vydání z roku 1870 a má 404 stran


F. Sušil - LISTOVÉ SV. PAVLA APOŠTOLA ( Díl II. )

Je to vydání z roku 1871 a má 447 stran


F. Sušil - EVANGELIUM SVATEHO MATOUŠE

Je to vydání z roku 1871 a má 379 stran


F. Sušil - EVANGELIUM SVATEHO MARKA

Je to vydání z roku 1885 a má 75 stran


F. Vavřínek - O STÁTOPRÁVNÍ POVAZE KRÁLOVSTVÍ A ZEMÍ NA ŘÍŠSKÉ RADĚ ZASTOUPENÝCH

Je to vydání z roku 1905 a má 460 stran


A. Augustinus - O BOŽÍ OBCI

Kniha má 697 stranF. Menčík - DVA EVANGELISTÁŘE

Je to vydání z roku 1893 a má 152 stranF. Černý - EVANGELIÁŘ OLOMOUCKÝ

Je to vydání z roku 1901 a má 295 stran

Alfons Marie z Liguori - PRAVIDLO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA

Je to vydání z roku 1905 a má 111 stranK. Vinařický - ČASOPIS KATOLICKÉHO DUCHOVENSTVA ( ročník šestý, svazek první )

Je to vydání z roku 1865 a má 367 stran
SYLLABUS JEHO SVATOSTI PIA IX. ( jejž vykládá s povinným zřetelem ku syllabu náčelníka svobodných myslitelů Alfonse Padařovského Jan Brázda )

Je to vydání z roku 1891 a má 486 stran


V. Vondrák - STUDIE Z OBORU CÍRKEVNĚSLOVANSKÉHO PÍSEMNICTVÍ

Je to vydání z roku 1903 a má 177 stran

Bořivoj Benetka - P. STANISLAV VYDRA (učitel, kněz a vlastenec)

Je to vydání z roku 1938 a má 54 stran

Václav Muller - DĚJEPIS CÍRKVE KATOLICKÉ (pro nejvyšší třídy škol středních)

Je to vydání z roku 1903 a má 238 stran


P. Konrád M. Kubeš - SE ŠTÍTEM PRAVDY (Apolegetická abeceda)

Má 384 stran
Rudolf Voříšek - ÚPADEK A SLÁVA ČESKÝCH DĚJIN

Má 37 stran


T. Akvinský - THEOLOGICKÁ SUMMA

Přeložili a vydali profesoři bohovědného učiliště řádu dominikánského, redigoval E. Soukup, je to vydání z roku 1937-1940

Josef Pekař - DĚJINY NAŠÍ ŘÍŠE. SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE KRÁLOVSTVÍM A ZEMÍM V ŘÍŠSKÉ RADĚ ZASTOUPENÝM

Je to vydání z roku 1914 a má 192 stran

Schuster - BIBLICKÝ DĚJEPIS STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA (pro obecné školy)

Je to vydání z roku 1910 a má 216 stran


Schuster - BIBLICKÝ DĚJEPIS STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA (pro obecné školy)

Je to vydání z roku 1927 a má 216 stran (novější a bez mapky Svaté Země)

I. Vondruška - CÍRKEVNÍ VYUČOVÁNÍ KATOLICKÝCH SNOUBENCŮ

Je to vydání z roku 1915 a má 80 stranF. Sušil - EVANGELIUM SVATÉHO JANA

Je to vydání z roku 1886 a má 309 stran

F. Sušil - EVANGELIUM SVATÉHO LUKÁŠE

Je to vydání z roku 1885 a má 223 stran


Boutmy - SVOBODNÉ ZEDNÁŘSTVÍ A VELEZRÁDA

Je to vydání z roku 1907 a má 70 stran

M. Morawski - VEČERY U JEZERA GENEVSKÉHO

Je to vydání z roku 1908 a má 175 stranBoutmy - ŽIDÉ V ZEDNÁŘSTVU A V REVOLUCI

Je to vydání z roku 1907 a má 72 stran

K. Ecker - ŽIDOVSKÉ ZRCADLO V SVĚTLE PRAVDY

Je to vydání z roku 1907 a má 83 stran
I. Vondruška - ŽIVOTOPISY SVATÝCH (část první) V POŘADÍ DĚJIN CÍRKEVNÍCH

Je to vydání z roku 1930 a má 343 stranI. Vondruška - ŽIVOTOPISY SVATÝCH (část druhá) V POŘADÍ DĚJIN CÍRKEVNÍCH

Je to vydání z roku 1931 a má 361 stranI. Vondruška - ŽIVOTOPISY SVATÝCH (část třetí) V POŘADÍ DĚJIN CÍRKEVNÍCH

Je to vydání z roku 1931 a má 323 stranI. Vondruška - ŽIVOTOPISY SVATÝCH (část čtvrtá) V POŘADÍ DĚJIN CÍRKEVNÍCH

Je to vydání z roku 1931 a má 335 stran


Albert von Ruville - ZPĚT KU SV. CÍRKVI (Zkušenosti a úvahy, které přivedly učence protestantského do katolické církve)

Je to vydání z roku 1909 a má 109 stran


F. Zelenka - SLOVNÍK UVĚDOMĚLÉHO KATOLÍKA

Je to vydání z roku 1924 a má 151 stranZASVĚŤTE DÍTKY PANNĚ MARII

Je to vydání z roku 1947 a má 30 stran


A. Pelikán - SVĚTLA NA ÚSKALÍCH

Je to vydání z roku 1936 a má 200 stran

V. Auer - OBRÁZKOVÝ ŽIVOT SVATÝCH PRO ŠKOLU A DŮM

Je to vydání z roku 1892POKLADNICE ODPUSTKOVÝCH MODLITEB

Je to vydání z roku 1947 a má 341 stran

ZAPOVĚZENÝ STROM

Je to vydání z roku 1947 a má 32 stran
G. Lefebvre - ZÁKLADY LITURGIE

Je to vydání z roku 1930 a má 150 stranE. Bougaud - O BOLESTI

Je to vydání z roku 1949 a má 86 stranF. Bartoš - NAŠE DĚTI

Je to vydání z roku 1898 a má 282 stran - illustroval Mikuláš Aleš

T. Kempenský - ZLATÁ KNIHA O NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA

Je to vydání z roku 1913 a má 567 stranT. Kempenský - ČTVERO KNIH O NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA (ZLATÁ KNÍŽKA)

Je to vydání z roku 1930 a má 464 stran


T. Kempenský - ČTVERO KNIH O NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA

Je to vydání z roku 1941 a má 298 stran


Z. V. Lobkovic - ŘÍMŠTÍ PAPEŽOVÉ (STATISTICKÁ DATA)

Je to vydání z roku 1906 a má 85 stranJosef Kobosil - DĚJINY VYCHOVATELSTVÍ

Je to vydání z roku 1916 a má 521 stran


ŘEHOLNÍ KNIHA A ZPĚVNÍK (TŘETÍHO ŘÁDU SERAFINSKÉHO OTCE SVATÉHO FRANTIŠKA Z ASSISI)

Je to vydání z roku 1938 a má 379 stran
Rudolf Vrba - ZKÁZA SLOVANŮ (Díl I. - ze světové války)

Je to vydání z roku 1924 a má 263 stran. Svazek 3. a 4.


Rudolf Vrba - ZKÁZA SLOVANŮ (Díl II. - ze světové války)

Je to vydání z roku 1924 a má 248 stran. Svazek 5. a 6.

P. Bonaventura Wilhelm - SVATÝ FRANTIŠEK SERAFINSKÝ - Díl I. (zakladatel tří řádů)

Je to vydání z roku 1902 a má 319 stran


P. Bonaventura Wilhelm - SVATÝ FRANTIŠEK SERAFINSKÝ - Díl II. (zakladatel tří řádů)

Je to vydání z roku 1903 a má 320 stran


P. Bonaventura Wilhelm - SVATÝ FRANTIŠEK SERAFINSKÝ - Díl III. (zakladatel tří řádů)

Je to vydání z roku 1903 a má 321 stran


Fr. B. Vaněk - STUDNICE BOŽÍ MOUDROSTI (ENCYKLOPEDIE VÝROKŮ PÍSMA SVATÉHO A SV. OTCŮ)

Je to vydání z roku 1939 a má 554 stran

Josef Foltynovský - DUCHOVNÍ SPRÁVA

Je to vydání z roku 1936 a má 282 stran

Josef Foltynovský - LITURGIKA

Je to vydání z roku 1936 a má 272 stran

Josef Foltynovský - DUCHOVNÍ ŘEČNICTVÍ

Je to vydání z roku 1938 a má 198 stran

R. W. Hynek - HOŘÍCÍ SRDCE (KEMPENSKÉHO SLABIKÁŘ DUCHOVNÍHO ŽIVOTA)

Je to vydání z roku 1933 a má 162 stran
V. O. Hlošina - České duchovní řády (za rozmachu husitské bouře)

Je to vydání z roku 1924 a má 434 stran


Juvenál Valíček - NOVÝ ŽIVOT (NOVICIÁT Třetího řádu sv. Františka)

Je to druhé, přepracované vydání z roku 1948 a má 122 stran

Jakub Procházka - ZVONY A VĚŽE KOSTELNÍ V CÍRKVI KATOLICKÉ (Se zvláštním zřením k církevnímu zvonění)

Je to vydání z roku 1883 a má 43 stran
František Hrubík - NOVÁ ÚPRAVA ŘÍMSKÉHO BREVIÁŘE A MISSÁLU

Je to vydání z roku 1912 a má 71 stran

Alois Navrátil - SV. VÁCLAV A ČSL. LEGIE (SBORNÍK VZPOMÍNEK A DOKLADŮ)

Je to vydání z roku 1929 a má 64 stran
Václav Oliva - STRUČNÉ DĚJINY CÍRKEVNÍ

Je to vydání z roku 1939 a má 63 stran


Josef Kupka - O MŠI SVATÉ

Je to vydání z roku 1899 a má 681 stran. Má 3 velké části: dogmatickou, historickou, liturgickou
František Ekert - CÍRKEV VÍTĚZNÁ (Životy Svatých a Světic Božích)

Je to vydání z roku 1892, má 545 stran s 18 obrázky (svazek první) - obsahuje měsíce leden, únor, březen

František Ekert - CÍRKEV VÍTĚZNÁ (Životy Svatých a Světic Božích)

Je to vydání z roku 1894, má 743 stran s 35 obrázky (svazek druhý) - obsahuje měsíce duben, květen, červen


František Ekert - CÍRKEV VÍTĚZNÁ (Životy Svatých a Světic Božích)

Je to vydání z roku 1896, má 879 stran s 30 obrázky (svazek třetí) - obsahuje měsíce červenec, srpen, záříFrantišek Ekert - CÍRKEV VÍTĚZNÁ (Životy Svatých a Světic Božích)

Je to vydání z roku 1899, má 882 stran s 24 obrázky (svazek čtvrtý) - obsahuje měsíce říjen, listopad, prosinec
SV. OTCE IRENEA BISKUPA A MUČEDNÍKA PATERO KNĚH PROTI KACÍŘSTVÍM

Je to vydání z roku 1876 a má 545 stran

J. Hejčl - HODINKY MARIÁNSKÉ

Je to vydání z roku 1913 a má 88 stran
V. Stang - SOCIALISMUS A KŘESŤANSTVÍ

Je to vydání z roku 1911 a má 152 stran

G. Pecháček - ZPOVĚDNICE

Je to vydání z roku 1911 a má 488 stran
Adolf Novotný - BIBLICKÝ SLOVNÍK

Je to vydání z roku 1956


Pavel Vychodil - APOLOGIE KŘESŤANSTVÍ ( díl I. )

Je to vydání z roku 1893 a má 318 stran

Pavel Vychodil - APOLOGIE KŘESŤANSTVÍ ( díl II. )

Je to vydání z roku 1897 a má 546 stran


Josef Kachník - NAŠI ŘEMESLNÍCI

Je to vydání z roku 1912 a má 45 stran

A. Rybička - PŘEDNÍ KŘISITELÉ NÁRODA ČESKÉHO ( díl první )

Je to vydání z roku 1883 a má 228 stran

A. Rybička - PŘEDNÍ KŘISITELÉ NÁRODA ČESKÉHO ( díl druhý )

Je to vydání z roku 1884 a má 425 stran
T. Vodička - PRINCIPY SOCIÁLNÍ ETHIKY ( část I.-III. )

Je to vydání z roku 1945 a má 156 stran
Marian Schaller - ŘÍMSKÝ MISÁL

Je to vydání z roku 1925 a má 743 stranMarian Schaller - ŘÍMSKÝ MISÁL ( úplné vydání )

Je to vydání z roku 1931
F. Blaťák - SV. KLEMENT MARIA HOFBAUER, KNĚZ KONGREGACE NEJSV. VYKUPITELE ( druhé vydání )

Je to vydání z roku 1909 a má 62 stran
A. Skočdopole - UČEBNÁ KNIHA BOHOSLOVÍ PASTÝŘSKÉHO

Je to vydání z roku 1905 a má 596 stranF. X. Kryštůfek - VŠEOBECNÝ CÍRKEVNÍ DĚJEPIS ( díl první STARÝ VĚK)

Je to vydání z roku 1882 a má 304 stranF. X. Kryštůfek - VŠEOBECNÝ CÍRKEVNÍ DĚJEPIS ( díl druhý STŘEDOVĚK část první )

Je to vydání z roku 1886 a má 696 stran

F. X. Kryštůfek - VŠEOBECNÝ CÍRKEVNÍ DĚJEPIS ( díl druhý STŘEDOVĚK část druhá )

Je to vydání z roku 1889 a má 818 stran

F. X. Kryštůfek - VŠEOBECNÝ CÍRKEVNÍ DĚJEPIS ( díl třetí NOVÝ VĚK )

Je to vydání z roku 1892 a má 997 stran

Josef Kachník - VÝTVARNÉ UMĚNÍ CHRÁMOVÉ A HŘBITOVNÍ

Je to vydání z roku 1923 a má 192 stranJaroslav Sedláček - ZÁKLADOVÉ HEBREJSKÉHO JAZYKA BIBLICKÉHO

Je to vydání z roku 1892 a má 630 stran


Antonín Salajka - VE SVĚTLE VÍRY

Je to vydání z roku 1948 a má 287 stranAugust Sedláček - MÍSTOPISNÝ SLOVNÍK HISTORICKÝ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

Je to vydání z roku 1909 a má 1043 stran

Eduard Brynygh - MEŠNÍ A OBŘADNÍ KNÍŽKA PRO LID

Je to vydání z roku 1880 a má 330 stran

OLTÁŘ (poučná a modlitební kniha i zpěvník)

Je to vydání z roku 1909 a má 372 stranEdward Rittner - CÍRKEVNÍ PRÁVO KATOLICKÉ (díl I.)

Je to vydání z roku 1887 a má 354 stran

Edward Rittner - CÍRKEVNÍ PRÁVO KATOLICKÉ (díl II.)

Je to vydání z roku 1889 a má 414 stran
Josef Pejška - CÍRKEVNÍ PRÁVO (svazek I. - ústavní právo církevní)

Je to vydání z roku 1932 a má 255 stranJosef Pejška - CÍRKEVNÍ PRÁVO (svazek II. - hierarchický řád církevní)

Je to vydání z roku 1937 a má 253 stranJosef Pejška - CÍRKEVNÍ PRÁVO (svazek III. - manželské právo kanonické)

Je to vydání z roku 1934 a má 308 stran


ŘEČI, EPIŠTOLY A EVANGELIA (na všecky neděle a svátky katolického roku církevního)

Je to vydání z roku 1901 a má 230 stran
DUCHOVNÍ POKLAD aneb: katolické modlitby a písničky, z rozličných pobožných knížek sebrané

Je to vydání z roku 1844 a má 226 stranBŮH JEST NEJČISTŠÍ LÁSKA

Je to vydání z roku 1821 a má 156 stran

PANE, ZŮSTAŇ S NÁMI doma, v cizině i na každém místě

Je to vydání z roku 1918 a má 231 stranF. X. Novák - CÍRKEV A STÁT

Je to vydání z roku 1926 a má 163 stran


Emanuel Žák - KAPITOLY O MANŽELSTVÍ

Je to vydání z roku 1934 a má 87 stranA. Musil - OD STVOŘENÍ DO POTOPY

Je to vydání z roku 1905 a má 174 stran

Josef Kachník - ROLNÍK ŽIVITEL

Je to vydání z roku 1908 a má 66 stran

R. Col - BIBLICKÁ INSPIRACE

Je to vydání z roku 1939 a má 111 stran

A. Hlavinka - BLUDY A LŽI V DĚJINÁCH

Je to vydání z roku 1908 a má 390 stran

J. Klug - BOŽÍ SLOVO A BOŽÍ SYN

Je to vydání z roku 1914 a má 320 stran

J. Kachník - ČASOVÉ OTÁZKY PAEDAGOGICKÉ

Je to vydání z roku 1912 a má 274 stran

JESUITÉ A NÁRODNÍ KULTURA

Je to vydání z roku 1936 a má 83 stran

J. Klug - KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ

Je to vydání z roku 1921 a má 149 stran


K. Kupka - O CÍRKEVNÍM ROCE ( 1, 2, 3 díl)

Je to vydání z roku 1907 a má 612 stran

C. Jež - OSOBNÍ BŮH A NÁBOŽENSTVÍ

Je to vydání z roku 1923 a má 157 stranJ. Klug - OTÁZKY ŽIVOTNÍ

Je to vydání z roku 1913 a má 256 stranJ. Hanuš - ÚVOD DO SROVNÁVACÍ VĚDY NÁBOŽENSKÉ

Je to vydání z roku 1920 a má 175 stran


ZEVRUBNÝ POPIS ROZDĚLENÍ ZEMĚ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO (první a druhé oddělení)

Je to vydání z roku 1854J. Orth, F. Sládek - Topograficko-statistický SLOVNÍK ČECH

podrobný popis všech měst, městysů, vesnic, pak zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí a podobných o samotě ležících stavení, jakož i všech zpustlých hradů a zaniklých osad

Je to vydání z roku 1870 a má 1048 stran

J. Kašpar - UČEBNICE KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ (část I. OBECNÁ - APOLOGETICKÁ)

S ČÁSTI ČÍTANKOU PRO VYŠŠÍ TŘÍDY ŠKOL STŘEDNÍCH A JIM ROVNÝCH ÚSTAVŮ

Je to vydání z roku 1929 a má 255 stran

J. Kašpar - UČEBNICE KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ (část II. VĚROUKA - DOGMATIKA)

S ČÁSTI ČÍTANKOU PRO VYŠŠÍ TŘÍDY ŠKOL STŘEDNÍCH A JIM ROVNÝCH ÚSTAVŮ

Je to vydání z roku 1922 a má 296 stran

K. Kašpar - SKUTKY A NIKOLI POUHÁ SLOVA PAPEŽE MÍRU BENEDIKTA XV.

Je to vydání z roku 1922 a má 96 stranE. Žák - VOLNÉ KAPITOLY O NÁBOŽENSTVÍ

Je to vydání z roku 1935 a má 144 stran

A. Rejzek - P. BOHUSLAV BALBÍN T.J. (Jeho život a práce)

Je to vydání z roku 1908 a má 465 stranPOPRAVČÍ KNIHA PÁNŮV Z ROŽMBERKA

Je to vydání z roku 1878 a má 64 stranL. Goffine - POSTILLA

Výklad na všecky nedělni a sváteční i svatopostní epištoly a evandělia celého roku církevního s věro- i mravoučnými úvahami, vysvětlivkami důležitějších obřadův a obyčeju církevních, s připojenými výroky svatých otcu, životy čelnějších svatých blahoslavených dítek církve katolické.

Je to vydání z roku 1907 a má 714 stran


Černohouz - SBÍRKA HISTORICKÝCH PŘÍKLADŮV Z DĚJIN SLOVANSKÝCH ZVLÁŠTĚ PAK ČESKÝCH

Kazatelům, katechetům, učitelům, vychovatelům a vzdělaným Čechům vůbec

Je to vydání z roku 1895 a má 574 stran


F. B. Černovský - SNOUBENCI NA KATOLICKÉM FARNÍM ÚŘADĚ

Se zřetelem k novým nařízením a výnosům

Je to vydání z roku 1911 a má 90 stranF. Snopek - APOŠTOLOVÉ SLOVANŠTÍ KONSTANTIN-CYRILL A METHODĚJ

Slovo odvety universitnímu professoru dru. Brücknerovi

Je to vydání z roku 1913 a má 158 stranF. Snopek - KONSTANTIN-CYRILL A METHODĚJ, SLOVANŠTÍ APOŠTOLOVÉ

Slovo na obranu historické pravdy jejím přátelům

Je to vydání z roku 1908 a má 154 stranM. Procházka - DĚJINY ZJEVENÍ BOŽÍHO V NOVÉM ZÁKONĚ

Je to vydání z roku 1921 a má 219 stran


E. Kadeřávek - PADESÁT PROFESSORŮ VYSOKÝCH ŠKOL

upřímných katolíků z XIX. století

Je to vydání z roku 1904 a má 97 stran

Columba Marmion - KRISTUS, ŽIVOT DUŠE

Vydáno roku 1917


Lawrence ( Vavřinec ) - PRAXE PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ

Vydáno roku 1692

Kniha je přeložena do češtiny. V anglickém originálu "THE PRACTICE OF THE PRESENCE OF GOD" je zdarma ke stažení na www.ccel.org
Duhra - BAJKY O JESUITECH

Je to vydání z roku 1902 a má 568 stranŠtěpán Dohnal - DEVÍTIDENNÍ POBOŽNOST K BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ

Je to vydání z roku 1908 a má 176 stran

Neumann - KATOLICTVÍ A NAŠE NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ

Je to vydání z roku 1922 a má 104 stran

Žák - O NEBI

Je to vydání z roku 1911 a má 385 stranJindra - PERUTĚ MÍRU

Je to vydání z roku 1907 a má 205 stran

F. Palacký - POPIS KRÁLOWSTWÍ ČESKÉHO

Je to vydání z roku 1848 a má 608 stranJindra - V PAPRSCÍCH VĚČNÉ LÁSKY (Promluvy o prosbách litanie k nejsvětějšímu Srdci Páně)

Je to vydání z roku 1925 a má 250 stran


Chesterton - CO JE ŠPATNÉHO NA SVĚTĚ

Je to vydání z roku 1925 a má 177 stran

MŠE SVATÁ PODLE OBŘADU CÍRKVE VÝCHODNÍ, JAK SE KONÁVÁ U SJEDNOCENÝCH KATOLICKÝCH VÝCHOĎANŮ

Je to vydání z roku 1911 a má 116 stran
Cámara - NÁBOŽENSTVÍ A VĚDA

Je to vydání z roku 1902 a má 449 stran

M. Hruban - NÁROD ČESKÝ A JEHO POMĚR K ŘÍMU A DYNASTII

Je to vydání z roku 1908 a má 27 stran
A. Neumann - KATOLIČTÍ MUČEDNÍCI DOBY HUSITSKÉ

Je to vydání z roku 1927 a má 160 stran
Martin Janů - ZPĚT K BOHU A K CÍRKVI !

Je to vydání z roku 1919 a má 79 stran
V. Skupoli - DUCHOVNÍ BOJ A POKOJ DUŠE

Je to druhé vydání z roku 1893 a má 455 stran


V. Skupoli - DUCHOVNÍ BOJ

Je to vydání z roku 1937 a má 156 stran

L. Scupoli - DUCHOVNÝ BOJ

Je to slovenské vydání od autora Vavřince Skupoli z roku 1948 a má 147 stran


R. P. Badet - JEŽÍŠ A ŽENY V EVANGELIU

Je to vydání z roku 1910 a má 170 stran


Pecci - CÍRKEV A VZDĚLANOST

Je to vydání z roku 1901 a má 72 stran


O. Fric - BIBLICKÉ KATECHESE PRO PRVNÍ A DRUHOU TŘÍDU ŠKOLY OBECNÉ

Je to vydání z roku 1910 a má 204 stranF. Šulc - BLUDNÉ UČENÍ M. JANA HUSA ODSOUZENÉ NA SNĚMU KOSTNICKÉM

Je to vydání z roku 1914 a má 144 stranJ. Ježek - JAN Z JENŠTEJNA

Je to vydání z roku 1900 a má 46 stran

V. Drbohlav - KLÁŠTERY A JEJICH VÝZNAM V DĚJINÁCH LIDSKÉ VZDĚLANOSTI

Je to vydání z roku 1901 a má 102 stran


Šulc - LEŽ A JEJÍ DRUHY. O SVĚDOMÍ

Je to vydání z roku 1920 a má 80 stran
J. Blokša - MINISTRANT (NÁVOD, JAK MÁ KONATI SVOJI VZNEŠENOU SLUŽBU)

Je to vydání z roku 1948 a má 107 stran

F. Saleský - NAVEDENÍ K ŽIVOTU ZBOŽNÉMU

Je to vydání z roku 1935 a má 409 stran
A. Rybička - O ERBÍCH, PEČETĚCH A ZNACÍCH STAVU KNĚŽSKÉHO

Je to vydání z roku 1862 a má 31 stran

F. Žák - O MODLITBĚ PROSEBNÉ

Je to vydání z roku 1906 a má 100 stran


J. Obr - OSOBY A MÍSTA V EVANGELIÍCH

Je to vydání z roku 1947 a má 200 stran
T. Tasso - OSVOBOZENÝ JERUSALEM

Je to vydání z roku 1890 a má 726 stran
B. Kutal - PALESTINA

Je to vydání z roku 1925 a má 437 stran
F. Doubrava - PAMÁTKY SVATÉHO AURELIA AUGUSTINA

Je to vydání z roku 1893 a má 393 stran
A. Slomšek - SEDMERO BOLESTÍ MARIE PANNY

Je to vydání z roku 1871 a má 78 stranV. Oliva - TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO

Je to vydání z roku 1910 a má 717 stran

J. Ovečka - ÚVOD DO MYSTIKY

Je to vydání z roku 1940 a má 130 stran


J. Pošmůrný - VRAŤME SE K ZÁSADÁM KŘESŤANSKÝM

Je to vydání z roku 1900 a má 90 stran


J. Vlastimil - VZORNÝ KOSTELNÍK

Je to vydání z roku 1950 a má 100 stran
J. Volf - VZORNÝ KOSTELNÍK (Poučení pro nižší sluhy katol. kostelů)

Je to vydání z roku 1905 a má 161 stran

J. Bilczewski - ARCHAEOLOGIE KŘESŤANSKÁ VE SLUŽBÁCH DĚJIN CÍRKEVNÍCH A VĚROUKY

Je to vydání z roku 1898 a má 447 stran

J. Bilczewski - EUCHARISTIE VE SVĚTLE NEJSTARŠÍCH PAMÁTEK LITERÁRNÍCH, IKONOGRAFICKÝCH A EPIGRAFICKÝCH

Je to vydání z roku 1910 a má 528 stran
A. Augustinus - RUKOVĚŤ PRO VAVŘINCE ČILI KNIHA O VÍŘE, NADĚJI A LÁSCE

Je to vydání z roku 1911 a má 108 stran


Jan Bělina - SPIRITISMUS

Je to vydání z roku 1906 a má 211 stran


A. Oliva - BIBLICKÉ ŽENY A KATOLICKÁ DÍVKA

Je to vydání z roku 1927 a má 175 stran
X. Dvořák - KATOLICKÝ DĚJEPIS CÍRKEVNÍ UČEBNICE PRO ŠKOLY MĚŠŤANSKÉ A VYŠŠÍ ÚSTAVY DÍVČÍ

Je to vydání z roku 1935 a má 150 stranK. Eichler - POUTNÍ MÍSTA A MILOSTIVÉ OBRAZY NA MORAVĚ A V RAKOUSKÉM SLEZSKU

Tento první díl má dvě části, které vyšly v letech 1887 a 1888. Celkově (obě části) mají 775 stranEusebios Pamfili - DESATERO KNIH HISTORIE CÍRKEVNÍ

Je to vydání z roku 1855 a má 553 stranHug - KŘESŤANSKÁ RODINA V BOJI S NEPŘÁTELI

Je to vydání z roku 1903 a má 428 stran

K. Střela - VÝZNAM M. J. HUSI.

Je to vydání z roku 1903 a má 109 stran. Je tam více brožurek a navíc od různých autorů.K. L. Řehák - CO NÁM PROSPĚL HUS A CO ŽIŽKA? ( Husitství ve světle pravdy )

Je to vydání z roku 1909 a má 61 stran. Je tam více brožurek a navíc od různých autorů.

Berthe - SV. ALFONS DE LIGUORI CÍRKEVNÍ UČITEL A ZAKLADATEL KONGREGACE REDEMPTORISTŮ

Je to vydání z roku 1931 a má 525 stran
J. Košnář - POUTNICKÁ MÍSTA A PAMÁTNÉ SVATYNĚ V ČECHÁCH

Je to vydání z roku 1903 a má 528 stranJ. Kubalík - DĚJINY NÁBOŽENSTVÍ

Je to vydání z roku 1955 a má 244 stranA. Neumann - NOVÉ PRAMENY K DĚJINÁM HUSITSTVÍ NA MORAVĚ

Je to vydání z roku 1930 a má 289 stranF. Žák - SEDMERO HLAVNÍCH HŘÍCHŮ

CYKLUS VIII. POSTNÍCH KÁZÁNÍ

Je to vydání z roku 1909 a má 61 stran


G. Ricciotti - ŽIVOT JEŽÍŠE KRISTA

Je to vydání z roku 1948 a má 642 stran


Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat