Makroklima ČRMusím poděkovat jednomu člověku a to Zdeňkovi Černochovi, který má webové stránky http://www.exotickerostliny.cz, který měl před lety výborný nápad do kterého i investoval peníze. O co jde? Nechal si v březnu 2006 zpracovat meteo mapku a tato mapka zobrazuje územní rozložení sumy nadnulových denních průměrných teplot v požadované části roku. Průměr je zpracován za období 1971 - 2000. Byla zvolena prezentace plošná, nikoli bodová, takže je eliminován nedostatečný počet stanic v některých oblastech. Byla vypracována na zakázku Českým hydrometeorologickým ústavem a mapu pak zaslal Ing. Tomáš VRÁBLÍK – současný vedoucí oddělení biometeorologických aplikací ČHMÚ


Originál mapka z ČHMÚ bez okresů a měst

Mapka včetně měst a okresů

„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich