OBSAH KNIHY - ZJEVENÍ LURDSKÁ ( Důvěrné vzpomínky svědka )

Původ mé knihy

I. DĚJE ZJEVENÍ LURDSKÝCH

       Lurdy
       Rodina Soubirousova
       Bernadeta
       Zvěst o zjevení
       První zjevení
       Druhé zjevení
       Třetí zjevení
       Čtvrté zjevení
       Páté zjevení
       Šesté zjevení
       Bernadeta u státního prokurátora
       Bernadeta u policejního komisaře
       Paní se nezjevuje
       Sedmé zjevení
       Osmé zjevení
       Deváté zjevení - Vytrysknutí zázračného pramene
       Desáté zjevení
       Jedenácté zjevení
       Dvanácté zjevení
       Třinácté zjevení
       Čtrnácté zjevení
       Paní se nezjevuje
       Patnácté zjevení
       Doba od 4. do 25. března
       Šestnácté zjevení - Tajemná paní zjevuje své jméno
       Sedmnácté zjevení
       Osmnácté a poslední zjevení

II. BOJE O JESKYNI

       Padělky nebeského vidění
       Odpor se strany úřadů
       Bernadeta je podezřívána a lékařsky vyšetřována - Dopis ministra kultu
       Biskup Laurence a prefekt Massy - Oloupení Jeskyně
       Zvěst o uzdravení - První rozbor - Přechodné vítěství nepřátel nadpřirozena
       Přístup do Jeskyně zakázán - Protest dělníků lurdských
       Lest žen lurdských - Strážník Callet - Soudní líčení - Od stíhání upuštěno - Zlomyslné pronásledování se strany císařského prokurátora lurdského - Nová zrada na poli volnomyšlenkářů - Hnusná legenda
       Nová zkouška vody - Zákrok císaře Napoleona III.
       Ustanovení biskupské komise a doktrinální rozhodnutí

III. BERNADETA PO ZJEVENÍCH

       Pobyt v rodině
       Bernadeta v útulku lurdském
       Bernadeta v klášteře v Neversu
       Bernadetina smrt

Zpět do sekce knihy (klikni zde) - tady jsou všechny knihy hezky pohromadě. Nejsou zde za účelem dalšího hromadného šíření, jedná se pouze o kopie pro soukromé studijní účely.