OBSAH KNIHY - ŽIVOT RUYSBROECKA PODIVUHODNÉHO ( Vavřinec Suria - přeložil Jakub Deml )


Kapitola 1 - O JISTÉM ZÁZRAKU, KTERÝ SE S NÍM PŘIHODIL, KDYŽ MU BYLO SOTVA SEDM DNÍ .....14

Kapitola 2 - OPUSTIV MATKU K JISTÉMU CTIHODNÉMU KANOVNÍKOVI SE ODEBRAL .....18

Kapitola 3 - O SMRTI MATKY JEHO, JAK SE MU ČASTĚJI ZJEVILA, AŽ KONEČNĚ O JEHO PRIMICI Z MUK OČISTCOVÝCH BYLA VYSVOBOZENA .....22

Kapitola 4 - VEDL ŽIVOT POKORNÝ A PONÍŽENÝ .....24

Kapitola 5 - JAK POTLAČIL V BRUSSELU JISTÉ UTAJENÉ BLUDAŘSTVÍ A PŮVODKYNI JEHO, ŽENU VELIKÉ POVĚSTI, UMLČEL .....26

Kapitola 6 - VE KTERÉ DOBĚ SVÉHO VĚKU ODEBRAL SE DO ZELENÉHO ÚDOLÍ .....29

Kapitola 7 - O JISTÉM PŘESVATÉHO ŽIVOTA JANU AFFLIGINIENSKÉM, KLÁŠTERA ZELENÉHO ÚDOLÍ KUCHAŘI .....32

Kapitola 8 - JAK CTIHODNÝ MISTR GERARD VELIKÝ BL. JANA RUYSBROECKA NAVŠTÍVIL PŘIVÁBEN BYV JEHO POVĚSTÍ .....38

Kapitola 9 - JAK PODIVUHODNÝM ZPŮSOBEM PSÁVAL SVÉ KNIHY .....43

Kapitola 10 - O TOM, JAK JEDNOU VIDĚLI HOŘETI STROM, POD NÍMŽ RUYSBROECK SEDĚL .....46

Kapitola 11 - JAK POVĚSTI JEHO ŠÍŘÍCÍ SE VŮNĚ MNOHO A MNOHO A TÉŽ VZNEŠENÝCH MUŽŮV A SLAVNÝCH SPISOVATELŮV K NĚMU PŘIVÁBILA, A MEZI NIMI TAKÉ BL. JANA TAULERA, ZNAMENITÉHO THEOLOGA .....48

Kapitola 12 - O TOM, JAK I ZEVNĚJŠÍCH A SPROSTÝCH PRACÍ NAD OSTATNÍ VŽDY RÁD SE CHÁPAL, ABY DAL BRATŘÍM PŘÍKLAD POKORY .....54

Kapitola 13 - ÚTRPNOST A POSLUŠNOST SVATÉHO MUŽE .....57

Kapitola 14 - O TOM, JAK HO ĎÁBEL TÝRAL, A JAK SE MU ZJEVIL PÁN JEŽÍŠ SE SVOU MATKOU A SE VŠEMI SVATÝMI .....61

Kapitola 15 - O TOM, JAK DENNĚ SLOUŽÍVAL MŠI, A JAK VELIKÁ S TÉ STRÁNKY BYLA JEHO ZBOŽNOST .....65

Kapitola 16 - O TOM, ŽE NAPŘED VĚDĚL KDY ZEMŘE, A O JEHO SMRTI .....70

Kapitola 17 - O TOM, JAK HNED TU NOC PO SVÉ SMRTI KOMUSI ZJEVIL SE OSLAVENÝ A O JISTÉM ZÁZRAKU JEHO OSTATKŮV .....74

Kapitola 18 - O TOM, ŽE TĚLO JEHO KDYŽ SKORO UŽ PĚT LET POD ZEMÍ LEŽELO, NAŠLI NEPORUŠENÉ A ZACHOVALÉ A O JEHO PŘENEŠENÍ .....77

BLAŽENÉHO JANA RUYSBROECKA NĚKTERÉ SPISY .....81

PODSTATA CELÉHO ŽIVOTA DUCHOVNÍHO .....83

JANA RUYSBROECKA UČITELE BOŽSKÉHO A NEJVZNEŠENĚJŠÍHO KONTEMPLATORA DVĚ PÍSNĚ VELENÁBOŽNÉ .....93

UČITELE BOŽSKÉHO BL. JANA RUYSBROECKA MODLITBA .....98

LIST JANA RUYSBROECKA DOKTORA BOŽSKÉHO A NEJVZNEŠENĚJŠÍHO KONTEMPLATORA, PSANÝ SESTŘE MARKÉTĚ DE MEERBEKA, JEPTIŠCE U S. KLÁRY V MĚSTĚ BRUSSELU .....102

DEKRET, JÍMŽ SE POTVRZUJE KULT OD NEPAMĚTNÉ DOBY PROKAZOVANÝ CTIHODNÉMU SLUHOVI BOŽÍMU JANU RUYSBROECKOVI, ŘEHOLNÍMU KANOVNÍKU, NAZÝVANÉMU BLAHOSLAVENÝM .....124

SEZNAM A STRUČNÝ ROZBOR SPISŮ RUYSBROECKOVÝCH .....133

Zpět do sekce knihy (klikni zde) - tady jsou všechny knihy hezky pohromadě. Nejsou zde za účelem dalšího hromadného šíření, jedná se pouze o kopie pro soukromé studijní účely.