OBSAH KNIHY - SVATÝ JOSEF KOPERTINSKÝ ( Gustavo Parisciani )

Jako květ mezi trním
Jeho skrovné nadání
Cesty Páně
Odpoutat se od světa
První levitace 4. října 1630
Druhý svatý František
Milosti a zázraky
První obtíže
Nové obtíže
V Giovinazzu podávají obžalobu
Mrtvé kříže a živý kříž
Odpovědnost
V Neapoli, v očekávání rozsudku
Exil a soužení
Krajan sv. Františka
Extáze a liturgie
Zázračné dary
Vidící a prorokující
Doktor "ad honorem"
Svatá poslušnost
To, na čem záleží, je uvnitř
Papír z hadroviny
Jeho přátelé mezi biskupy
Jeho přátelé mezi kardinály
Těžký kříž
Vězněm inkvizice
Další přeložení
Mezi kapucíny ve Fossombrone
Návrat mezi minority (1657)
Příjezd do Osima (1657)
V Osimu 1657 - 1663
Čas skládání účtů
Umřít s úsměvem
Slavný hrob
Světec studentů
Slůvka podobenství
Drobky moudrosti


Zpět do sekce knihy (klikni zde) - tady jsou všechny knihy hezky pohromadě. Nejsou zde za účelem dalšího hromadného šíření, jedná se pouze o kopie pro soukromé studijní účely.