OBSAH KNIHY - SV. PROKOP DIVOTVŮRCE

Úvod .....7

SV. PROKOP

Zázraky za života sv. Prokopa .....9
       Jak se Mena dostal přes řeku .....21
       Uzdravení slepé dívky .....22
       Osvobození posedlého .....22
       Vzkříšení mrtvého .....23
       Proroctví před smrtí .....24
Smrt sv. Prokopa .....27
       Prokopův plášť uzdravuje nemocného .....28
       Slepec prohlédl .....29
Po smrti sv. Prokopa .....29
       Sv. Prokop vyhání německého opata .....30
       V létě zamrzla řeka .....31
       Uzdravení slepé ženy .....33
       Uzdravení ženy z těžké nemoci .....34
       Kající žena osvobozena .....34
       Osvobození pastýře z klády .....35
       Prokop se zjevuje papeži .....36
Vyhlášení za svatého (kanonizace) .....37
Hrob sv. Prokopa, jeho přenesení a obnovení .....38

SVĚDECTVÍ O ZÁZRACÍCH

Uzdravení a osvobození u hrobu sv. Prokopa v 13. stol. .....43
       Osvobození posedlého panoše u hrobu .....43
       Osvobození a uzdravení polomrtvého a pomateného chlapce na hrobě .....44
       Pomatený mladík osvobozen, když pil u hrobu sv. Prokopa z jeho koflíku .....44
       Démonem pomatená dívka osvobozena na hrobě sv. Prokopa .....44
Zázraky ve 14. stol. .....45
       Zjevení sv. Prokopa a uzdravení dvou nemocných .....45
       Rozmnožení pokrmů pro mnichy a hosty .....46
       Národní patroni čeští spolu se sv. Prokopem a sv. Václavem pomáhají v bitvě k vítězství .....47
       Záchrana dvou mužů před utopením .....47
       Žena je zachráněna před utopením .....47
       Zjevení sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele při mši a uzdravení nemocných .....48
       Zjevení sv. Prokopa a uzdravení slepého .....48
       Sv. Prokop se zjevuje ve snu strážci kostela, budí ho k povinnosti .....48
       Kající zločinec osvobozen od sebemučení .....49
       Sv. Prokop zachraňuje před smrtí mnicha Fabiána .....49
       Zločinec jdoucí na popraviště byl zachráněn .....50

Uzdravení u hrobu světcova ve 14. stol. .....51
       Slepá od narození uzdravena .....51
       Uzdravení ženy z Kolína .....52
       Uzdravení slepé ženy z českého Brodu .....52
       Vzkříšení mrtvého chlapce u hrobu sv. Prokopa .....52
Svědectví z této doby .....53
       Vzkříšení policisty .....53
       Probudil jsem se v márnici .....53

Svatoprokopské studánky na Sázavě a v Chotouni - uzdravení v 17. a 18. stol. .....55
       Uzdravení vodou ze studánky Vosovky .....55
            Uzdravení očí vojína Jana Geiera 55, Manželka vojína Geiera uzdravena z vodnatelnosti 55,
            Vojenský poručík Gassapi uzdraven ze zimnice 55, Marie Heimbechová uzdravená z osutin 55,
            Kapucín P. Štěpán z Kolína uzdraven z bolesti v rameni 56, František Bajer z Kutné Hory uzdraven z těžké zimnice 56,
            Tovaryš ze Sázavy uzdraven z epilepsie 56, Uzdravení očí Barbory Dietrichové z Kouřimi 56

       Šest uzdravení vodou u studánky v Chotouni .....57
            Uzdravení kněze J. Stekla z Poděbrad 57, Uzdravení Rudolfa Tučka z Plaňan 57,
            Uzdravení pozemkového komisaře Jindřicha Chlumčanského 57, Uzdravení očí dívky Alžběty Sixtové 58,
            Uzdravení dívky Alžběty Vlastníkové 58, Uzdravení Vojtěcha Ostrovského ze zimnice 58,
       Potrestání opilce, který urazil hlavu na soše sv. Prokopa .....58

Zázračná uzdravení koncem 17. a začátkem 18. století .....59
       Uzdravení Františka z Talmberka ve Vlašimi .....60
       Uzdravení slečny Johanky z Valdštejna na Komorním Hrádku .....62
       Uzdravení chlapce Jiřího Dymokurského z epilepsie .....65
       Uzdravení pěti účastníků sázavské pouti .....65
       Uzdravení Jiřího černého z epilepsie .....65
       Hejtman Ondřej Christ uzdraven z rány na noze .....65
       Dvojnásobné uzdravení hejtmana Jana Kormouta .....66
       Uzdravení chlapce Františka Hanouska .....66
       Uzdravení šenkýřky z pohlavní nemoci .....66
       Uzdravení sedmiletého chlapce z oční nemoci .....67
       Sv. Prokop zázračně pomohl živnostníku města Brna v jeho chudobě .....67
       Neplodná hraběnka si vyprosila na Sázavě dceru a ochranu při porodu .....68
       Dívka z Mnichovic uzdravena z epilepsie .....71
       Uzdravení z otoku na nohou .....71
       Pomoc důstojníku císařského vojska v Uhrách .....71
       Hraběnka z Talmberka uzdravena z těžké nemoci .............................. 72
       Hraběnka z Pappenheimu uzdravena .....72
       Zastavení nakažlivého moru v Divišově .....72
       Manželka měšťana pražského uzdravena z nemoci v rameni .....72
       Dvojnásobné uzdravení ze zimnice u dítěte .....73
       Uzdravení slepého rychtáře .....73
       Kateřina Matějovská r. 1700 uzdravena z tělesných neduhů .....73
       Pomoc sv. Prokopa při soudní při .....74
       Záchrana před smrtí při těžkém porodu .....74
       Ferdinand z Talmberka uzdraven ze smrtelné nemoci .....74
       Téměř mrtvá Kateřina z Talmberka uzdravena .....77
       Zachránění života Anny Strakové .....81
       Náhlé uzdravení Josefa Rušila .....81
       Uzdravení Kateřiny z Prahy .....81
       Uzdravení dcery p. Antonína Šimůnka .....82
       Ochrana při pádu do prohlubně .....82
       Uzdravení Bohuslava Slanského .....82
       Uzdravení zraku .....83
       Osvobození od ledvinového kamene .....83

Uzdravení a votivní upomínky na toto uzdravení darované klášteru .....84
       Zanechání pěti votivních památek za různá uzdravení .....84
       Uzdravení z rakoviny .....84
       Uzdravení z prudkých bolestí hlavy .....84
       Uzdravení sluchu .....85
       Uzdravení ruky .....85
       Uzdravení hlavy, uší a nohou .....86
       Uzdravení nohy .....87

Svatý Prokop, největší divotvůrce mezi českými světci .....89

SVATÝ PROKOP AKTUÁLNĚ

Svatý Prokop a démonické působení po 1000 letech .....93

DODATEK

Žádost o udělení odpustků .....101
Odpověď apoštolské penitenciárie .....102
Dvojí jubileum sv. Prokopa .....103
Ostatky sv. Prokopa .....105
Vztah sv. Prokopa k Nitře a k sv. Svoradovi .....106
Vztah sv. Gorazda k sv. Svoradovi .....108
Pořad oslav .....109

Zpět do sekce knihy (klikni zde) - tady jsou všechny knihy hezky pohromadě. Nejsou zde za účelem dalšího hromadného šíření, jedná se pouze o kopie pro soukromé studijní účely.