OBSAH KNIHY - SESTRA LUCIE HOVOŘÍ O FATIMĚ ( Vzpomínky sestry Lucie )

Předmluva vydavatele

Úvod ke Vzpomínkám sestry Lucie

1. Několik poznámek úvodem ke „vzpomínkám“ sestry Lucie
2. Krátký životopis sestry Lucie
3. O Luciině literární tvorbě
4. Literární žánr vzpomínek
5. Téma vzpomínek

VZPOMÍNKA PRVNÍ

Úvod
Předmluva
1. Modlitba a poslušnost
2. Něco by mělo zatím zůstat utajeno
3. úpěnlivá prosba k Hyacintě


I. HYACINTINA POVAHA

1. Dětské hry
2. Hyacintin útlocit
3. Hyacintina láska k ukřižovanému Spasiteli
4. Hyacintina senzitivnost
5. Dětská katecheze
6. Malá pastýřka
7. První zjevení
8. Rozjímání o pekle
9. Obrácení hříšníků
10. Potíže v rodině
11. Láska k Svatému otci
12. Ve ourémském vězení
13. Růženec ve vězení
14. Hyacintina záliba v tanci


II. PO ZJEVENÍCH

1. Modlitby a oběti
2. Utrpení výslechů
3. P. Cruz s pověstí světce
4. Milosti vyprošené Hyacintou
5. Stále více obětí


III. HYACINTINA NEMOC A SMRT

1. Hyacinta obětí zápalu plic
2. Návštěva Panny Marie
3. V ourémské nemocnici
4. Návrat do Aljustrelu
5. Další návštěvy Panny Marie
6. Odjezd do Lisabonu
Doslov

VZPOMÍNKA DRUHÁ

Úvod
Předmluva


I. PŘED ZJEVENÍMI

1. Luciino dětství
2. Lidové zábavy
3. Luciino první svaté přijímání
4. Matka Boží se na Lucii usmívá
5. Předvečer plný očekávání
6. Velký den
7. Luciina rodina
8. Autorčin zamyšlený pohled nazpět


II. ZJEVENÍ

1. První náznaky roku 1915
2. Zjevení anděla roku 1916
3. Problémy v rodině
4. Zjevení Matky Boží
5. Luciiny pochybnosti
6. Hyacinta a František povzbuzují Lucii
7. Luciina matka pochybuje
8. Vyhrůžky okresního hejtmana
9. Mrzutost v Luciině rodině
10. Luciin první duchovní vůdce
11. V ourémském vězení
12. Umrtvování a utrpení
13. Třináctého září
14. Luciin duch oběti
15. Podivná návštěva
16. Třináctého října
17. Výslechy různými kněžími


III. PO ZJEVENÍCH

1. První návštěva školy
2. Lucie a pan farář
3. Františkův a Hyacintin soucit s Lucií
4. Zákaz poutí do Fatimy
5. Těžká nemoc Luciiny matky
6. Smrt otce
7. Hyacintina a Františkova nemoc
8. Také Lucie onemocní
9. První setkání Lucie s biskupem
10. Rozloučení s Fatimou
Doslov
1. Ještě několik vzpomínek na Hyacintu
2. Luciina přitažlivost
3. Luciina dobrá paměť

VZPOMÍNKA TŘETÍ

Úvod
Předmluva
1. Co je to tajemství?
2. Vidění pekla
3. Hluboký dojem na Hyacintu
4. Luciin pohled nazpět
5. Neposkvrněné Srdce Panny Marie
6. Hyacintino vidění o Svatém otci
7. Vidění o válce
8. Smysl Luciina mlčení
9. Hyacintina láska k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Doslov

VZPOMÍNKA ČTVRTÁ

Úvod
Předmluva
1. Důvěra a oddanost
2. Lucie píše za obtížných podmínek
3. Za pomoci Ducha svatého


I. FRANTIŠKOVA POVAHA

1. Jeho spiritualita
2. Jeho přirozené sklony
3. Jeho účast při zjevení anděla
4. Dojmy při prvním zjevení
5. Dojmy při druhém zjevení
6. František dodává Lucii odvahy
7. Dojmy při třetím zjevení
8. Františkovo chování v Ourém
9. František při posledním zjevení
10. Některé události a lidové písně
11. František, malý moralista
12. František miluje samotu a modlitbu
13. Ďábel
14. František z Fatimy – přítel ptáků
15. Různé příhody
16. Františkova nemoc
17. Svaté umírání
18. Světské písně


II. DĚJINY ZJEVENÍ

Předmluva
1. Zjevení anděla
2. Luciino mlčení
3. Třináctý květen 1917
4. Třináctý červen 1917
5. Třináctý červenec 1917
6. Třináctý srpen 1917
7. Třinácté září 1917
8. Třináctý říjen 1917
Doslov


III. DALŠÍ VZPOMÍNKY NA HYACINTU

1. Zázračné uzdravení
2. Návrat ztraceného syna


IV. POVĚST O HYACINTINĚ SVATOSTI

1. Úvod
2. Hyacinta, zrcadlo Boží
3. Hyacinta, vzor ctností
4. František byl jiný
Doslov

I. DODATEK

Úvod
Velké zaslíbení Srdce Panny Marie (zjevení v Pontevedra)

II. DODATEK

Úvod
Prosba o zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

III. DODATEK

FATIMSKÉ POSELSTVÍ
Úvod – arcibiskup Bertone

"TAJEMSTVÍ" FATIMY
První a druhá část „tajemství“ – originál a překlad
Třetí část „tajemství“ – originál a překlad

INTERPRETACE "TAJEMSTVÍ"
List Jana Pavla II. sestře Lucii – originál a překlad
Rozhovor se sestrou Marií Lucií od Ježíše a Neposkvrněného Srdce
Prohlášení státního sekretáře Svatého otce kardinála Angela Sodana

TEOLOGICKÝ KOMENTÁŘ - Josef kardinál Ratzinger
Veřejné Zjevení a soukromé zjevení – jejich teologický význam
Antropologická struktura soukromých zjevení
Pokus o výklad Fatimského „tajemství”

Zpět do sekce knihy (klikni zde) - tady jsou všechny knihy hezky pohromadě. Nejsou zde za účelem dalšího hromadného šíření, jedná se pouze o kopie pro soukromé studijní účely.