OBSAH KNIHY - PRÁCE A UTRPENÍ CT. ANNY KATEŘINY EMMERICHOVÉ ZA CÍRKEV / ZA OBRÁCENÍ HŘÍŠNÍKŮ A ZA UMÍRAJÍCÍ S OBRAZY SVÁTKŮ (P. K. E. Schmöger)


1. Papež Pius VII.
2. Maria Rotonda a protestantská kaple na vyslanectví v Římě
3. Nový kostel pod vlivem duchů planetárních
4. Svatý císař Jindřich v kostele Maria Magiore
5. Slavnost škapulířová
6. Obraz slavnosti Porciunkuly
7. Panny Marie Sněžné
8. Od počátku srpna do konce října 1820
9. Posvěcení chrámu Páně svatého Spasitele v Římě
10. Utrpení za Církev za pomoci svaté Kunhuty od konce května do polovice června 1821
11. Svátky svatodušní. Hora proroků
12. Judita v Africe
13. Utrpení za patero biskupství hornorýnské provincie církevní
14. S vinice Církve svaté byl odehnán ženich podvodník
15. Církevní slavnost na příchod příštího papeže
16. Symbolický obraz církevní provincie, odtržené od skály Petrovy
17. Cesty na pomoc
18. Cesta do Palerma
19. Zachránění francouzské rodiny v Palermu
20. Překažená krádež
21. Pomoc v Siamu
22. Práce v klášteřích
23. Modlitba za Řecko
24. Práce za obec svedenou sektáři
25. Cesta na japonský ostrov
26. Obrácení rabínovo v Maestrichtě
27. Zabití dítěte překaženo
28. Pomoc umírající Jansenistce
29. Dojemná smrt obráceného hříšníka
30. Vloupání do kostela


Zpět do sekce knihy (klikni zde) - tady jsou všechny knihy hezky pohromadě. Nejsou zde za účelem dalšího hromadného šíření, jedná se pouze o kopie pro soukromé studijní účely.