OBSAH KNIHY - PEKLO EXISTUJE (Otřesná svědectví) (J. A. Keller)


Úvodní slovo editora českého překladu .....9

Předmluva .....11

I. Úvod a dogmatické zdůvodnění .....12

1. Peklo .....12
2. Bůh znázornil peklo na přírodních úkazech .....15
3. Právník a teolog .....15
4. Na 13. neděli po svatodušních svátcích .....15
5. Zkáza Sodomy a poslední soud .....17

II. Pasáže z Písma svatého Starého i Nového zákona .....18

Svědectví Starého i Nového zákona .....18

III. Příběhy a podobenství z Písma svatého .....22

6. Kórachova tlupa .....22
7. Bohatý farizej a ubohý Lazar .....22
8. Podobenství o královské svatební hostině .....24
9. Podobenství o hřivnách .....24
10. Poslední soud .....25

IV. Víra pohanů i ateistů v existenci pekla .....25

11. Král Danaos .....25
12. Filosof Plato .....25
13. Homér, Virgil, Aristoteles, Cicero a Seneka .....26
14. Bayle a Bolingbroke .....26
15. Voltaire .....26

V. Potvrzení pekla zemřelými .....27

Pokud opravdu peklo existuje, proč se z něj nikdo nevrátil? .....27

16. Doktor Raymund Diokres .....27
17. Mladý řeholník ze Sankt Antonia .....28
18. Záletnice z Neapole .....29
19. Přítel hraběte Orlova .....30
20. Dáma se zlatým náramkem .....31
21. Dům zhouby v Římě .....31
22. Klepání na rakev .....33
23. Zemřelý pomáhá svému příteli ke šťastné smrti .....33
24. Strašné – útěšné! .....34
25. Doktor pařížské Sorbonny .....34
26. Zavržený pro zanedbávání služby Bohu .....35
27. Vzájemný slib dvou mladíků .....35
28. Hříšníci mají všechny důvody obávat se pekla .....35
29. Dva studenti v Alexandrii .....36
30. Ještě svědectví z Besançonu o pekle od duše, která se z něj vrátila .....36

VI. Další důkazy o existenci pekla .....37

31. Dva posedlí v Messině a Paříži .....37
32. Darebák si nezasluhuje nic než peklo .....37
33. Farář z Ampelia .....37

VII. Počátek pekla při smrti zatvrzelého hříšníka .....38

34. Kdo přijde do pekla? .....38
35. Františkán Johann Strachia .....38
36. Anglický král Jindřich VIII. .....38
37. Z procesu blahoslavení pátera Palotta .....39

VIII. Strašlivá muka zavržených .....39

a) Pekelný oheň .....39

38. Charakter pekelného ohně .....39
39. Páter Bussy a mladý volnomyšlenkář .....40
40. Tři synové lichváře .....41
41. Děti, chraňte se před peklem .....41
42. Neřestný kněz .....42

b) O společnosti v pekle .....42

43. Co o ní napsal sv. Antonín Paduánský .....42
44. Dionysius Carthusianus .....42
45. Bohatý lichvář a jeho rodina .....43
46. Trápení milovaných členů rodiny v pekle ještě rozmnožuje vlast. muka .43
47. V pekle není nic než bolestné bědování a rouhání .....44

c) Věčnost pekelných trestů .....44

48. O věčnosti .....44
49. V pekle není smilování, zavržení je neodvolatelné .....46
50. Beznadějně ztracen .....47
51. Nejhorší odplata spočívá v ztrátě Boha a ve věčných pekelných trestech .49

d) Ještě další muka pekla .....49

52. Věčně žijící červ .....49
53. Vrah, který nenašel pokoje .....50
54. V pekle není klidu .....50
55. Hrůzy pekla .....50
56. Trithelmus .....51
57. Blahoslavený řádový generál Jordan .....52
58. Páter Surin .....52

IX. Jak smýšleli o pekle světci a čím se před ním chránili .....53

59. První křesťané a svatí mučedníci .....53
60a. Svatý Augustin .....53
60b. Výstižná odpověď sv. Augustina .....53
61. Při hříšném pokušení je třeba se posilovat připomínkou pekla .....54
62. Svatý Jan z Damašku .....54
63. Poustevník Martinian .....54
64. Svatý Jan Zlatoústý .....54
65. Svatý Prosper .....54
66. Svatý František, svatý Klimakus a svatý Jeroným .....55
67. Trest křesťanů v pekle je přísnější než trest pohanů .....55
68. Svatý František Borgia .....55
69. Do pekla odsouzený hříšník .....56
70. Svatá Lidwina .....56
71. P. Nieremberg .....56

X. Vize světců o pekle .....57

72. Vize svatého Antonia, poustevníka .....57
73. Svatá Františka Římská .....57
74. Svatá Františka1 .....60
75. Svatá Terezie .....60
76. Svatá Brigita .....61
77. Vidění svatého Cyrila .....61
78. Svatá Kateřina Sienská .....61
79. Ve vizi v pekle hořící a navrátivší se světec .....62
80. Maria Anna Josepha .....63
81. Anna Kateřina Emmerichová .....63

XI. Prospěšné závěry a moudrá rozhodnutí .....65

82. Stále máme mít před očima hrůzy pekla .....65
83. Rozjímání o pekelných trestech napravuje a vede k posvěcení duše .....65
84. Při pokušení pomysli na peklo .....66
85. Těžcí hříšníci přijdou do pekla .....66
86. Vážné zamyšlení nad peklem je mimořádně prospěšné .....66
87. Starý hříšník .....66
88. Ďábel svrhává lidi do pekla pomocí hříchu .....67
89. Za smrtelné hříchy do pekla .....67
90. Pro uniknutí peklu máme snášet a obětovat všechno .....67
91. Víra a připomínka pekla zahánějí chuť k hříchu .....68
92. Neodkládej své obrácení! .....68
93. Starý setník ze Saint-Cyru .....69
94. Dva francouzští šlechtici .....70
95. Jak se patriarcha s ohledem na zasloužené pekelné tresty kál a trpělivě snášel utrpení .70
96. Přísný kajícník Thaläus .....70
97. Zbožný trpitel Olympius .....71
98. Pohled na démony v pekle je hrozný .....71
99. O spásu duší horlivý P. Jakob Brydaine .....71
100a. Kajícník Dechelinus .....72
100b. Duns Scotus a sedlák .....72

Peklo .....72

Dodatek .....73

Vymítání ďábla .....73

Zpět do sekce knihy (klikni zde) - tady jsou všechny knihy hezky pohromadě. Nejsou zde za účelem dalšího hromadného šíření, jedná se pouze o kopie pro soukromé studijní účely.