OBSAH KNIHY - OČISTEC (František Mráček)

Poznámka teologického recenzenta
Úvod
Některé aspekty zjevení duší z očistce
Pravdivost výpovědí duší v očistci
Smrt a život v očistci

       Každý člověk je hned po smrti Bohem souzen
       Kde je očistec?
       Jak duše v očistci trpí?
       Duše v očistci potřebují pomoci
       Jak můžeme pomoci duším v očistci
       Jak dlouho trvá utrpení v očistci?
       Radosti duší v očistci
       Odměna za pomoc duším v očistci

Smysl kontaktů duší v očistci s lidmi

       Duše požadují zařízení konkrétní záležitosti
       Duše prosí o konkrétní oběti
       Duše sdělují svá provinění

Otázky duším v očistci
Rady duší v očistci
Duše v očistci a zjevení
Zlý duch zasahuje do kontaktů
Mylné názory
Čím je možno zkrátit očistec
Světci a zjevení duší v očistci
Prameny a jejich hodnověrnost
Závěr
Obsah

Zpět do sekce knihy (klikni zde) - tady jsou všechny knihy hezky pohromadě. Nejsou zde za účelem dalšího hromadného šíření, jedná se pouze o kopie pro soukromé studijní účely.