OBSAH KNIHY - KNIHY HENOCHOVY


lHen (stejně jako 2Hen) je sbírkou rozmanitých textů, které na sebe ne vždy navazují. Zhruba lze lHen rozdělit na šest hlavních částí:

I. Kap. 1-5: Úvodní Henochova řeč k celé knize

II. Kap. 6 - 36: Hovoří o andělích a pádu některých z nich a o Henochových cestách v nadsvětných a podsvětných, ale i zemských končinách

III. Kap. 37 - 71: Pestrými obrazy líčí sestoupení Mesiáše-Syna člověka, v němž jsou všechny poklady nebeské moudrosti, z Božího příkazu na zem k vykonání soudu

IV. Kap. 72 - 82: Obsahuje různé astronomické údaje a úvahy

V. Kap. 83 - 90: Henoch vypráví svému synu Metúšelachovi dvě svá vidění: o potopě a o běhu dějin světa od Adama až do nastolení Mesiášova království

VI. Kap. 91 - 108: Uvádí naučení a napomenutí, útěchy a povzbuzení potomkům. Obsahuje též (93,1 - 14 a 91,12 - 17; v tomto pořadí) tzv. „apokalypsu deseti týdnů“, v níž jsou rámcově zachyceny dějiny světa


Zpět do sekce knihy (klikni zde) - tady jsou všechny knihy hezky pohromadě. Nejsou zde za účelem dalšího hromadného šíření, jedná se pouze o kopie pro soukromé studijní účely.