OBSAH KNIHY - ŽIVOT A HOŘKÉ UMUČENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA díl VI. (A.K. Emmerichová)

Vzkříšení, nanebevzetí a seslání Ducha svatého

1. Předvečer před svatým Vzkříšením
2. Vzkříšení Páně
3. Výpověď hrobové stráže
4. První hody lásky po Vzkříšení
5. Příjmání svatých apoštolů
6. Učedníci jdou do Emauz.
    Ježíš se zjevuje učedníkům ve večeřadle
7. Apoštolové káží o vzkříšení
8. Druhá hostina lásky.
    Tomáš vkládá ruku do Ježíšových ran
9. Ježíš se zjevuje apoštolům u galilejského jezera
10. Ježíš se zjevuje pěti stům lidí
11. Hostina lásky v Betánii a v domě poslední večeře.
      Židé ničí posvátná místa
12. Důstojnost a vznešenost přesvaté Panny
13. Růst prvotní obce
14. Poslední dny před nanebevstoupením
15. Ježíš odchází do nebe
16. Slavnost Letnic
17. Církev u rybníka Bethesdy
18. Petr slaví první mši svatou v sále poslední večeře
19. První všeobecné příjmání nově obrácených
      Volba sedmi jáhnů

Mariin život po Kristovu nanebevstoupení

1. Přesvatá Panna odchází s Janem do blízkosti Efezu
2. Mariina křížová cesta u Efezu.
    Navštěvuje Jeruzalém
3. Příchod apoštolů ke sklonku života přesvaté Panny
4. Konec života, uložení do hrobu a nanebevzetí přesvaté Panny

Závěrem

Tomáš Špidlík: Zjevení, vidění, zázraky
František Xaver Halaš: Úvaha nad novými svazky Anny Kateřiny Emmerichové

Zpět do sekce knihy (klikni zde) - tady jsou všechny knihy hezky pohromadě. Nejsou zde za účelem dalšího hromadného šíření, jedná se pouze o kopie pro soukromé studijní účely.