OBSAH KNIHY - ANTIKRIST (Franz Spirago)


Úvodní slovo editora českého překladu
Předmluva
1. Ke konci světa přijde Antikrist. Mnozí na základě soukromých zjevení soudí, že se objeví již v tomto století
2. O Antikristovi věštili proroci Daniel, Ezechiel a svatý evangelista Jan ve svém Zjevení, a zvláště pak svatá Hildegarda
3. Antikrist přijde jako trest na bezbožné lidstvo
4. Antikrist má své jméno podle toho, že je největší a nejzuřivější nepřítel a protivník Ježíše Krista
5. Nepřátelství proti Kristu bude Antikrist projevovat následovně: všemožně zesměšňovat a urážet Krista i jeho Církev, snažit se vyhladit vzpomínku na křesťanství a zvláště bránit svaté mešní oběti, krvavě pronásledovat stoupence Krista Pána
6. Antikrist má být nemanželským dítětem orientální Židovky a zázračným dítětem
7. Antikrist ve věku asi 30 let vystoupí v Orientu jako kazatel víry a poté jako válečník
8. Antikrist bude charakterově nejhorší ze všech lidí, kteří kdy žili
9. Před Antikristem vystoupí apoštolové konce času
10. Antikrist bude mít předchůdce jako měl Kristus Jana Křtitele
11. Antikrist bude nejdříve králem Židů
12. Antikrist se bude vydávat za mesiáše Židů a dokonce za Boha, a nechá si prokazovat božské pocty
13. Antikrist bude vysílat do světa apoštoly
14. Antikrist udělá z Jeruzaléma střed své světové říše a kromě toho si zvolí ještě Řím za svou druhou rezidenci
15. Antikrist vtiskne všem stoupencům své znamení
16. Antikrist si získá mnoho přívrženců podporováním židovského náboženství i dary a zdánlivými zázraky
17. Antikrist zůstane tři a půl roku jako pán světa na vrcholu své moci a tou dobou bude také nejhrozněji běsnit proti křesťanům
18. Bůh během tří a půl let bude bojovat s Antikristem prostřednictvím proroků Henocha a Eliáše
19. Eliášovo kázaní a zázraky spolu s jeho nalezením archy úmluvy vedlo k obrácení téměř celého židovského národa v Palestině na křesťanství
20. Antikrist proroky Henocha a Eliáše v Jeruzalémě vlastnoručně zabije a poté vypukne nové neslýchané pronásledování křesťanů
21. Při výstupu na nebe bude Antikrist svržen a zahyne
22. Po pádu Antikrista začne obrácení národů, ale nový příchod Krista nebude okamžitý
23. a) Antikrist má v průběhu staletí své předchůdce a příklady
      b) V čase vlády Antikrista se slunce zatmí
24. Svatí Otcové soudí, že Antikrist přijde po zániku římské říše

Zpět do sekce knihy (klikni zde) - tady jsou všechny knihy hezky pohromadě. Nejsou zde za účelem dalšího hromadného šíření, jedná se pouze o kopie pro soukromé studijní účely.