OBSAH KNIHY - GARABANDAL UDÁLOSTI A DATA (P. Eusebio Garcia de Pesquera OFM)

POZNEJTE MŮJ HLAS

             (P. Jan Posiadlo)

CÍRKEV K UDÁLOSTEM V GARABANDALU

             (P. Michal Kaszowski)

OD AUTORA

             (P. Eusebio Garcia de Pesquera OFM)
             Události ve vesničce velmi podobné Garabandalu

SLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ

1. kapitola: ZAČÁTEK UDÁLOSTÍ

             Neznámá vesnička
             Doba
             Patnáct andělových dnů
             Anděl "připravoval cestu"
             Konečně Ona!
             Zjevení naší nebeské Matky

2. kapitola: ČERVENEC 1961: TAJEMSTVÍ SE PROHLUBUJE

             Panna Maria nepřichází jen na chvíli
             Volání
             Polibky
             Záhadné přijímání
             Extatické pochody
             Bezprostřední spojení s nebem
             Je potřeba zázrak
             Komise proti, bratři - pro

3. kapitola: VÝJIMEČNÝ MĚSÍC SRPEN

             "Svatá Maria, Matko Boží a Matko naše..."
             Kouzelný den
             Nezapomenutelné noci
             Spojení s oním světem
             Jak se zachovali členové komise
             Případ mladé židovky
             "Noc je čas spásy"
             Archandělova přítomnost

4. kapitola: KLÍČOVÉ DATUM: 18. ŘÍJNA 1961

             Velké očekávání
             18. října
             Rozhodující hodina
             Rozptýleni ve tmě

5. kapitola: PRVNÍ GARABANDALSKÁ ZIMA

             Pochybnosti a spory
             Zjevení řídnou, pokání se stupňuje
             Rozhodující hodina
             Rozptýleni ve tmě

6. kapitola: NEČEKANÉ OBROZENÍ

             Postní doba
             Moje cesty..., praví Pán
             Doba velikonočního tajemství

7. kapitola: SMĚREM K ROZKVĚTU

             Velikonoční doba: anděl se svatým přijímáním
             Noci výkřiků
             Eucharistický zázrak, nebo svatokrádežný podvod?
             Druhé léto v Garabandalu
             Významné zářijové události

8. kapitola: KE KURIÓZNÍMU KONCI

             Garabandal a poslední koncil
             Zázrak nabývá kontur
             Nečekaný zmatek

9. kapitola: TŘI POSLEDNÍ LÉTA

             Rok 1963: odmlka
             Už zbývají pouze tři papežové
             Zázrak
             Poslední zjevení roku
             Rok 1964: další odmlka
             1965: předpověď důležitého poselství
             Davy opět proudí do Garabandalu
             "Žijete v době posledních varování"
             Rozloučení v dešti

EPILOG

Dodatek 1: GARABANDAL A DNEŠNÍ SVĚTCI

             Pater Pio
             Pater Pio a skupina Španělů
             Pater Pio a Joey Lomangino
             Pater Pio a Conchita
             Marta Robinová
             Matka Tereza z Kalkaty
             Styčné body a vztah mezi Garabandalem a Fatimou

Dodatek 2: CÍRKEV A ZJEVENÍ V GARABANDALU

Dodatek 3: VAROVÁNÍ A VELKÝ ZÁZRAK

             Úvod
             Varování
             Doplňující informace o varování
             Varování je proroctví
             Důsledek

Dodatek 4: PO DESETI LETECH

             (Rozhovory se třemi vizionářkami)
             Varování
             Zázrak

Dodatek 5: VČERA, DNES A ZÍTRA

             (Rozhovory s Marií-Dolores)
             Zjevení
             Varování
             Útlak, trest
             Pochybnosti
             Život
             Poselství
             Krátký komentář

NĚKOLIK MYŠLENEK CONCHITY

             zapsaných formou věnování na pohledech a v knihách

O AUTOROVI A KNIZEZpět do sekce knihy (klikni zde) - tady jsou všechny knihy hezky pohromadě. Nejsou zde za účelem dalšího hromadného šíření, jedná se pouze o kopie pro soukromé studijní účely.